Koszty pracy pracownika

Ile kosztuje nas to, że pracujemy? Czy rzeczywiście możemy i potrafimy zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym? Jak praca wpływa na nasze samopoczucie? Polski Instytut Środowiska Pracy wspólnie z Webankieta.pl realizuje ogólnopolskie badanie „Koszty pracy pracownika”.

 

Wiele się mówi o kosztach pracy, które ponosi pracodawca: wynagrodzenie pracowników brutto, składki ZUS, wyposażenia stanowiska pracy i całego biura czy koszty szkoleń. A jak wygląda perspektywa osoby zatrudnionej? Podjęcie pracy wiąże się nie tylko z możliwością uzyskania wynagrodzenia, lecz także z koniecznością poniesienia pewnych wydatków – finansowych i niefinansowych. Ile kosztuje nas to, że pracujemy? Czy rzeczywiście możemy i potrafimy zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym? Jak praca wpływa na nasze samopoczucie?

Zdaniem ekspertów z Polskiego Instytutu Środowiska Pracy kwestiom tym nie poświęca się wystarczająco dużo uwagi. Wprawdzie pewne obszary związane z pracą i doświadczeniami wynikającymi z podejmowania aktywności zawodowej są badane, to jednak brakuje ujęć wieloaspektowych, pełniej oddających rzeczywiste, złożone doświadczenia osób pracujących. Dostępne badania i statystyki mówiące o warunkach pracy zwykle dotyczą fabryk i zakładów produkcyjnych, natomiast w analizach pomijane jest codzienne doświadczenie milionów Polaków wykonujących swoje zadania w biurach.

Dlatego Polski Instytut Środowiska Pracy zaprasza wszystkich wykonujących pracę w biurach do udziału w ogólnopolskim badaniu „Koszty pracy pracownika”. Raport przygotowywany przez PIŚP pokaże także, czego możemy się dowiedzieć z istniejących już danych. Wyniki analizy zostaną opublikowane na stronie PISP w drugiej połowie roku.
Badanie jest anonimowe. Wypełnienie ankiety zajmie 10 minut. Dostępna jest pod adresem:
http://kosztypracypracownika.pisp.pl

Polski Instytut Środowiska Pracy jest stowarzyszeniem skupiającym osoby związane z branżami zajmującymi się kształtowaniem środowiska pracy i reprezentujące różne branże, dostrzegające potrzebę szerszej debaty na temat pracy w biurach, standardów kształtowania środowiska pracy oraz współdziałania na rzecz edukacji specjalistów. Wśród celów, jakie stawia sobie PIŚP, jest m.in. upowszechnianie wiedzy na temat wyzwań i problemów związanych z aranżowaniem miejsc pracy, z którymi mierzą się dziś organizacje.